Økonomisk diskussion – Hvordan får vi folk til at bidrage med noget mere?

Hele velfærdspakken handler om, at nogle mennesker ikke kan klare sig selv, grundet at de ikke har noget arbejde, de er under uddannelse, de alt for tidligt har måttet forlade arbejdsmarkedet pga. helbredet eller blot fordi de er nået en alder, hvor de ikke længere behøver at arbejde eller føler at de kan. Derudover er der desværre også en lille gruppe, som ikke ønsker at arbejde. Folk som er arbejdsløse, men absolut ikke leder ihærdigt efter at finde job. Som udgangspunkt skal ingen blot bo på gaden og derfor er der hjælp til alle. Hvis man bor på gaden, er det valg man selv har truffet. Der er altid en løsning. Den gruppe af folk der tilhører arbejdsmarkedet, der betaler sin skat, den andel skal være størst mulig, for at vi har mulighed for at have en offentlig sektor, der betaler for visse ydelser i landet, der er helt gratis for alle, uanset hvem man er og hvad ens baggrund er. En ting er sikkert, for at folk skal kunne bidrage noget mere, skal der også være jobs til dem. Ved at udvide butikkers åbningstid, vil det første disse arbejdsgivere foretager sig, at forlænge arbejdsdagen for de folk der allerede arbejder der. Det vil i første omgang ikke have den store effekt. De folk der får en længere arbejdsdag, vil betale marginalt mere i skat, men effekten ville være større, hvis man kunne fjerne folk fra overførselsindkomst til at betale skat og ikke være afhængig af den offentlige sektor for at kunne overleve. Nøglen er i første omgang at få skabt jobs og få virksomheder til at ansætte folk i stedet for at lægge yderligere pres på eksisterende medarbejdere. Det handler for arbejdsgiverne i høj grad om, at tænke i nye baner, forsøge at skabe stillinger, men også om at man slipper håndbremsen. Mange har i en økonomisk krise håndbremsen trukket, fordi man er usikker på eksistensen. Forskellige former for tiltag og tilskud, hvor man får unge i job, kunne være en løsning. Der er en høj arbejdsløshed blandt unge, især unge uden uddannelse. Der prøver man fra politisk hold at forebygge, således at folk får en uddannelse, men for dem hvor der ikke er blevet forebygget, kan løsningen være at kigge i alternative stillingsbetegnelser med økonomisk hjælp fra det offentlige.

Skab incitament for at arbejde

Der skal være en grund til at stå op og gå på arbejde om morgenen. Mange jobs bliver i dag besat af østeuropæisk arbejdskraft bl.a., som er villig til at arbejde til en langt lavere løn. Det er de, fordi at den løn man kan få for tilsvarende jobs i deres respektive hjemlande er markant lavere end den de kan få hos os. Hvis de penge man kan få af det offentlige for ikke at gå på arbejde, er så tæt på den løn man får ved ufaglært arbejde, så er der ikke skabt incitament for at gå på arbejde. Hvis man kan have stort set de samme penge, ved ikke at lave noget, som ved at arbejde på fuldtid, så vil mange vælge det fra. Så arbejder man kun, fordi så er der noget at stå op til om morgenen, men det vil få mange til at hænge i bremsen og i jobsøgningen. Det skal kunne betale sig at gå på arbejde. Men en måde, man også kan tænke på, der bygger på liberalistisk tankegang, er tanken om at minimere de offentlige ydelser og lade folk i højere grad klare sig selv. Mod, at man betaler mindre i skat. Så bliver folk i højere grad end under den nuværende model, overladt lidt til sig selv. Den liberalistiske tankegang byder ikke på nedlæggelsen af den offentlige sektor. Der skal stadig være mulighed for at få gratis hjælp til nogle ting, men den betyder en reducering af denne og det kan være med til at få flere til at søge aktivt efter job, da det lige pludselig vil være afgørende for ens tilværelse. Det vil dog øge spændet, fra rig til fattig og dermed skabe en større ulighed. Med ulighed medfølger også flere fattige, mere tyveri og des lignende. Det er en balancegang for, hvad man kan tillade sig og hvornår det bliver en gevinst for borgerne. Man kan godt argumentere for at ulighed kan være nyttigt, men ikke i for stort omfang. Det vil blandt give øget kriminalitet, men det få folk til at kæmpe mere for deres egen indkomst og det er der nogen som vil have godt af at prøve.

Dette emne er noget, som alle kan relatere til. Måske er man selv lige blevet arbejdsløs og skal derfor til at have indkomsten via sociale ydelser. Det kan også være, at man i forvejen gør brug af velfærdspakken, men det ikke altid er nok. Hvis man af den ene eller anden grund har brug for luft i budgettet, kan det være en løsning at finde et forbrugslån på nettet. Det er en nem, sikker og hurtig vej til penge.