Økonomisk Diskussion – Betalingsbalancen

Efter et par økonomiske diskussioner omhandlende arbejdsløshed i forskellige former er det nu ved at være tid til at vi ser lidt nærmere på et af de andre økonomiske nøgletal. Et nøgletal der ingenlunde har det samme fokus i medierne som eksempelvis arbejdsløsheden og væksten. Der er tale om betalingsbalancen. Betalingsbalancen er egentlig en samlet betegnelse for et lands samlede transaktioner med udlandet i løbet af et år. Det er sådan set et ret målbar post, hvor man kan se om man har sendt flere penge ud af landet end man har fået ind. Det er en samlet opgørelse over betalinger, når man eksempelvis som forbruger køber et udenlandsk produceret fjernsyn, så tæller på sin vis negativt for betalingsbalancen idet forhandleren skal indkøbe det i udlandet. På den måde er der importeret fjernsyn for et vist beløb. For at betalingsbalancen skal gå i nul, så skal vi sælge så mange pakker bacon – altså for det samme beløb som vi køber fjernsyn. Det er selvfølgelig meget forsimplet, men i og for sig er det faktisk sådan det hænger sammen. Importens forhold til eksporten er helt klart den største del af betalingsbalancen. Men teknisk set rummer betalingsbalancen mere end blot det, og denne post kaldes faktisk handelsbalancen og er blot en del af den samlede handelsbalance.

Betalingsbalancen rummer også landets valutaregnskab og eksempelvis lønafregning med mere. Som hovedfokus vil vi holde os til regnskabet for varer og tjenesteydelser. Det vil sige selve handelsbalancen som helt klart må betragtes som den tungeste og mest væsentlige post, når man taler om betalingsbalancen.

Hvorfor er det så egentlig at betalingsbalancen ikke får så meget opmærksomhed som nogle af de øvrige økonomiske nøgletal. Er det så fordi betalingsbalancen ikke er så vigtig igen? Det kan næppe være derfor, når den nu engang er røget ind under kategorien økonomiske nøgletal. Så må det være fordi det ikke er en så let forståelig post som nogle af de andre. De fleste mennesker kan forholde sig til arbejdsløshed eller om landet generelt set bliver rigere eller fattigere. Det er forholdsvist simpelt og relativt let at måle. Det er noget som den helt almindelige dansker kan forholde sig til. Derfor er det også noget som vi interesserer os for, og ting som interesserer os får generelt meget opmærksomhed i nyhederne og aviserne. Så sælger man flere aviser og der er flere seere til nyhederne. Det giver god mening.

Derfor er betalingsbalancen vigtig

Men hvorfor er det så lige betalingsbalancen er så vigtig, når der alligevel ikke er nogen der ved noget om den eller gider at interesserer sig for den?

Betalingsbalancen er vigtig fordi den faktisk kan sige meget om et lands økonomi. Det er vigtigt at vi tjener penge og det gør vi altså ikke, hvis vi køber mere fra udlandet end vi sælger den anden vej. Det er ikke en god forretning. Derudover kan det også fortælle meget om, hvordan det går for landet på andre punkter. Det er nemlig relativt svært at sælge varer til udlandet, hvis vores varer er for dyre, og det er de altså tit, hvis arbejdsløsheden er meget lav. Fordi så stiger lønnen for det første, og den er meget vigtig i forhold til prisfastsættelse. Derudover så vil efterspørgsel og købekraft også stige og dette vil resultere i stigende inflation, hvilket påvirker betalingsbalancen negativt.

Betalingsbalancen er tit det første tegn på, når der er ved at ske noget i et samfund. Når man har haft en økonomisk krise og begynder at generere vækst igen, så er alt fryd og gammen og det hele kører på skinner, men lige pludselig, så bliver vores købekraft så god at vi gerne vil købe luksusvarer produceret i udlandet. Det hæmmer betalingsbalancen og desuden så vil det også få det generelle prisniveau (inflation) til at stige. Det vil således påvirke betalingsbalancen negativt og danske varer vil ikke være ligeså attraktive for udlandet. Det kan resultere i en stigende arbejdsløshed som så vil påvirke købekraften i en negativ retning herhjemme. Det kan altså medføre at man endnu engang møder en økonomisk krise. Og det første tegn blev fundet i betalingsbalancen. Derfor er den super vigtig til hurtigt at kunne se de effekter der på sigt kan komme fra eksempelvis ekspansiv finanspolitik. Betalingsbalancen er altså ikke helt uvæsentlig, men er til gengæld ganske kompliceret, og måske derfor får den ikke så meget dækning.

Altså kan betalingsbalancen i sidste ende have betydning for ens egen private økonomi. Og til tider kan det betyde, at man har brug for luft i budgettet. Det er der heldigvis råd for, og det findes selvfølgelig på nettet. Her kan man nemt tage et lån, som kan styre ens personlige betalingsbalance tilbage på ret kurs.