Økonomisk diskussion – Er det et problem at folk centraliseres i de store byer?

At folk i højere grad flytter fra udkantsområderne til de store byer, har både fordele og ulemper. Der er en udvikling i gang, der betyder at de jobs der udbydes ikke er de samme jobs som blev udbudt for år tilbage. I dag foregår mange jobs foran en computer, hvor man tidligere skulle producere et fysisk produkt, der fint kunne produceres på landet, hvor der var omgivelser til at klare den specifikke opgave. Der hvor problemet opstår og hvor det bliver alvorligt for vores samfund, er når realkreditinstitutterne ikke vil låne penge til folk der ønsker at investere på landet, simpelthen fordi de ikke kan se perspektivet eller den gode forretning i det, når det på et tidspunkt skal sælges videre. Et eksempel er en lokal brugs som skal sælges videre, fordi indehaverne skal på pension, der er interesserede folk der vil overtage, men de kan ikke få lov til at låne til at købe butikken, til trods for at der faktisk ikke er nogen gæld i det i forvejen. Hvis ikke der er nogen der kan få bevilliget lov til at låne til at overtage en købmandsforretning, så vil alle ejendomme i den by falde i værdi, fordi der ikke længere er mulighed for indkøb i byen. Byen bliver i det hele taget mindre attraktiv at bo i og øvrige erhverv i byen vil have sværere ved at overleve. Der vil ikke længere være brug for børnehaven, fordi at børnefamilier bosætter sig et andet sted, end en by, hvor man ikke kan klare sine daglige indkøb. Men vi må erkende at det er andre typer af jobs der skabes og det har en påvirkning af hvor folk bosætter sig. Vi har en minister, der står for udkantsområderne og skal sørge for at skabe liv og gøre det attraktivt at bosætte sig på landet og hvorfor det? Fordi vi er dybt afhængige af landbrug, det er måden at overleve på. Der er et klart billede af fremtidens arbejdsmarked skal have flere højtuddannede med individuelle kvalifikationer, men vi skal stadig leve af vores landbrug og de ting der skabes på landet. Balancen er hårdfin og svær at opnå.

Hvad er problemet med at folk rykker til byerne?

Ja altså udover der mistes arbejdspladser, så er problemet at der er for få boliger i byerne og for mange på landet. Ret beset, så mangles der hele tiden boliger i byen og især lejligheder. Det giver mulighed for at der kan bygges og nogle udlejere, kan drive en endnu bedre forretning med udlejningslejligheder- og ejendomme. Det betyder til gengæld også, at man vil opleve større prisfald på landet, flere tvangsauktioner og huse der blot fraflyttes og bliver en mindre køn plet i landsskabet. Indtil den lokale kommune får ejendommen revet ned og det vil være en stor udgift for kommunen. Der er lagt op til, at de mest velhavende kommuner skal støtte de dårligste kommuner økonomisk. Der er mange trængte kommuner i ydrekantsområderne, der forsøger med forskellige kampagne, at få folk til at flytte til kommunen, for at kunne skabe den vækst, som er sund for kommunen og dens økonomi. Det er en svær opgave, at holde livet på landet i gang, men ikke desto mindre så er det en nødvendighed, at der opretholdes erhverv på landet. Det er blandt det vi skal eksportere, men det er også det vi selv skal leve af og det kræver, at man tør investere i det, der skal simpelthen være økonomisk fornuft i det. Fordel ved, at der er flere der ønsker at bo i byerne end tidligere, er at der skal bygges mere, så det skaber trods alt beskæftigelse i håndværks-branchen. Beskæftigelse som er absolut nødvendigt. Når det går dårligt i byggebranchen går det også dårligt for vores samfund, fordi det beskæftiger så mange folk og fordi at både ejendomme, men også erhvervslokaler, skal få vores samfund til at skabe vækst. Umiddelbart kan vi som samfund godt tåle, at tingenes tilstand har ændret sig, således at der er flere der bosætter sig i de store byer, men det må heller ikke ødelægge for meget i de ydre områder. Vi har brug for en gulerod, ved at bosætte sig i de ydre områder, men det kræver også, at man kan få lov at investere derude, at man tror på, at der kan drives forretning. Hvis alt liv stopper derude, så vil busserne ikke længere kører derud, folk er nødt til at have to biler og der er hverken indkøb eller børnepasning og skoler. Det lokker ikke, når nye familier skal købe fast ejendom og finde et sted, der skal danne ramme om familiens bopæl i lang fremtid.

Uanset om man flytter fra landet til byen eller omvendt, er det i det hele taget dyrt at flytte. Man skal altid bruge en hel del startkapital til indskud eller udbetaling. Hvis man skal købe et hus, er det nødvendigt med et boliglån, men man kan også låne penge til udbetalingen eller indskud til et lejet boligmål.