Økonomisk diskussion – Kan man betale for meget i ejendomsskat?

Der er forlydender fremme, der peger i retning af, at der i 2011 var fejl i 3 ud af 4 ejendomsvurderinger, som Skat foretog. Vurderinger der skal danne grundlag, for hvad man skal betale i ejendomsskat. Dog er der ikke kun tale om for høje vurderinger, også det modsatte viser sig at være tilfældet. Problematisk for borgerne er det dog, at det hovedsageligt er ejendomsvurderinger der er sat for højt ifølge rigsrevisionen. Der er mange ejendomme, der er vurderet for højt, ud fra det aktuelle boligmarked og det har den konsekvens, at man kommer til at betale for meget i ejendomsværdiskat. Årligt betaler man 1 % i skat af ejendommens værdi.

Skat vurderer din bolig den 1.oktober i ulige år, altså senest i 2011 og det skal snart ske igen. Ejendomsvurderingen er et skøn over hvad du bør kunne få for din bolig, hvis du sælger den til en fornuftig køber. Det drejer sig både om ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag for forbedringer. Det har både betydning for den kommunale ejendomsskat og ejendomsværdiskatten, der årligt skal betales.

Helt præcist går kritikken helt tilbage til 2003 og med de seks skatteministre der har været siden da, er de alle med til at bære et ansvar for, at mange har betalt for meget i ejendomsværdiskat og også en del har betalt for lidt. Opgørelsen fra rigsrevisionen viser tilmed også, at der er dele af landet hvor man er heldige og andre dele af landet, hvor man bestemt ikke er heldige med den ejendomsvurdering der er sat. Der er altså noget systematik i den sjusk der er foretaget og det er ikke rene tilfældigheder der har afgjort om vurderingen er sat for højt eller lavt. I Esbjerg er man for eksempel heldig, her er der god chance for at man er blevet beskattet med for lidt. Det samme gør sig gældende i Vejen, Fredericia og Aalborg kommune. Andre steder, som f.eks. på Lolland er man tilsvarende uheldig og der er vurderingerne blevet sat alt for højt, i forhold til hvad der er realistiske salgspriser. Hvem kan man så bebrejde det her udover de seks skatteministre der har været siden, man mener at der har foregået fejlvurderinger?

Ja umiddelbart så er skatteministeren sjældent den med fingeren på pulsen, men mere ham/hende der stikker retningslinjerne. Opgaven, at vurderer boliger er en opgave for Skat og de snyder ret beset både sig selv i nogle tilfælde og i andre tilfælde snyder de borgerne. Det er sikkert ikke gjort med vilje, men noget kunne tyde på, at man ikke har gjort nok for at sætte sig ind i kvadratmeterprisen i de lokale områder og måske ikke helt har haft føling med, hvilke konsekvenser krisen har haft i lige præcis det område. Der er en tendens til at nogle ydreområder, hvor der ikke er en stor provinsby i nærheden, som f.eks. Lolland og Sydsjælland, har været hårdere ramt på boligpriserne end hvad Skat umiddelbart har antaget. Dvs. de er vurderet for højt og dermed har borgerne også betalt for meget i ejendomsværdiskat. Det er i den grad problematisk, når man i forvejen, har svært ved at holde de ydre områder intakte og gøre dem attraktive for tilflytter herunder især børnefamilier. Man oplever stor tilbagegang i de ydre områder og så hjælper det ikke på den situation, hvis de offentlige ejendomsvurderinger overhovedet ikke stemmer overens med den virkelighed man befinder sig i. Det er yderst kritisabelt, at man ikke formår fra en offentlig instans at sætte en vurdering der stemmer overens med den pris man vil kunne sælge en bolig for, hvis det ville være aktuelt. Umiddelbart har de offentlige vurderinger været fulde af fejl og kun i få tilfælde har borgerne haft mulighed for at klage over de ejendomsvurderinger der har været. Årligt indbringes der ejendomsværdiskatter for ca. 25 mia. og det tal i sig selv, er selvfølgelig enormt stort, men hvor meget afviger det beløb så fra, hvad der burde være indbragt? Det kan vi kun gisne om, men nogen god situation er det bestemt ikke. Og når man har fundet ud af, hvor mange mennesker der er berørt af det her, så må man sige, at vi har et retssamfund, hvor der skal være mulighed for at få en ret og fair behandling og det betyder også, at man så som borger skal have lov at klage over den ejendomsvurdering man har fået. Fremadrettet må man håbe, at der ikke sker fejl, der har betydning for borgerne. For at vi kan have tillid til det offentlige system, er det nødt til at fungere mere eller mindre fejlfrit.

Det kan pludselig blive meget dyrt at købe hus, hvis man ikke lige har tænkt over udgifter som fx ejendomsskat. Man skal formentlig også bruge et forholdsvist stort beløb til udbetaling på sit boliglån. Så kan man overveje og undersøge, om det kan betale sig at tage et forbrugslån på nettet. Det behøver ikke at være noget stort og voldsomt, men man er selv med til at vælge beløb, løbetid og månedlig ydelse. Det kan måske være lige det skub, man har brug for.